Algemene Voorwaarden

BewustErZijn.be

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de eenmanszaak BewustErZijn met ondernemingsnummer BE0767341165, met adres in Meerledorp 37 2328 Meerle (Belgie).

Deze algemene voorwaarden gelden voor de workshops, massages, ademsessies, coaching en alle andere activiteiten georganiseerd door BewustErZijn.


Artikel 1 Facturen en betaaltermijnen

De factuur dient betaald te worden bij aanvang van de behandeling.


Artikel 2 Aanvaarding algemene voorwaarden en privacyverklaring

Artikel 3 Begeleiding van minderjarigen

Voor begeleiding van minderjarigen is geen toestemming nodig van de ouders indien het kind beslissingsbekwaam is. Is het kind niet beslissingsbekwaam, dan is er wel toestemming van de ouders zoals omschreven in artikel 12 van de wet op de patientenrechten. Indien slechts één ouder explicitiet toestemming geeft, geldt er een vermoeden van instemming door de andere ouder zoals omschreven in artikels 373 en 374 van het burgerlijk wetboek.


Artikel 3 Inschrijving

Een inschrijving of bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder Facebook of Instagram, geldt effectief als inschrijving of bestelling en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.


Artikel 4 Annulatie door de klant

Bij annulatie van een individuele coachingssessie . ademsessie of massage is tot 24u op voorhand de klant geen bedrag verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 24u op voorhand, is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

Indien de klant BewustErZijn niet op de hoogte brengt van een annulering, is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

Een annulering is pas geldig na ontvangstmelding van BewustErZijn


Artikel 5 Annulatie door BewustErZijn

Bij annulatie door BewustErZijn wordt het reeds betaalde bedrag  teruggestort. Een annulatie van een workshop kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. De klant kan geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding.


Artikel 6 Stopzetting

Indien de klant tijdens massages, trajecten, ademsessies, coaching of andere activiteiten beslist om te stoppen, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Dit geldt voor alles georganiseerd door BewustErZijn


Artikel 7 Klachten

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens de workshops, trajecten, massages, ademsessies of andere activiteiten of per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de activiteit.

De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

De schadevergoeding waartoe BewustErZijn mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de klant voor de activiteit betaald heeft.


Artikel 8  Aansprakelijkheid

Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), dient de klant uitdrukkelijke toestemming voor te leggen om coaching of een andere activiteit te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

Geen dienst van BewustErZijn is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp of begeleiding.

Alles aangeboden door BewustErZijn is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Niets uit het aanbod is bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

BewustErZijn heeft een inspanningsverplichting jegens de klant, nooit een resultaatsverplichting. De klant is ten alle tijdens zelf verantwoordelijk voor de eigen gemaakte keuzes.

De aansprakelijkheid van BewustErZijn is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.


Artikel 9 Weigeringsrecht

BewustErZijn heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.
Indien de toegang geweigerd wordt na aanvang van een traject, heeft de klant recht op terugbetaling van een deel van het inschrijvingsgeld. Dit bedrag stemt overeen met het niet-vervulde deel van het traject.